Jak utworzyć ankietę lub quiz w formularzu Google

Jak utworzyć ankietę lub quiz w formularzu Google

Istnieje kilka sposobów tworzenia ankiety lub quizu z formularza Google, w tym zbieranie adresów e-mail, przypisywanie punktów i zbieranie opinii. Formularze Google umożliwiają również udostępnianie formularza innym osobom. Po wypełnieniu formularza przez osoby możesz wyświetlić podsumowanie ich odpowiedzi i przypisać odpowiednie punkty. Możesz także przeglądać i…